Työuran uurtaja®​ on Työterveyslaitoksen kehittämä teoria- ja tutkimusperustainen työkalu, jonka tavoitteena on edistää työntekijöiden hyvinvointia ja uranhallintaa muuttuvassa työelämässä.

Työuran uurtaja® -ryhmämenetelmä

  • edistää työntekijöiden ja esimiesten urahallintaa, osaamista ja hyvinvointia.
  • valmistaa työyhteisöjä kohtaamaan työelämän muutostilanteita ja lisää työyhteisöjen vuorovaikutteista työotetta
  • voidaan kohdentaa koko henkilöstölle tai erilaisille ryhmille muutos- ja työtilanteiden, iän tai organisaatioaseman mukaan.
  • voidaan soveltaa myös erityistilanteissa oleville, kuten vanhempainvapailta työelämään palaaville, tai nuorille uransa alkuvaiheessa oleville.

[custom-facebook-feed]

"Ikuinen virheemme on, että pyydämme toisilta sitä, minkä voimme saada vain itseltämme."

Toini Havu

"Ikuinen virheemme on, että pyydämme toisilta sitä, minkä voimme saada vain itseltämme."

Toini Havu