Työssäjaksaminen on oleellisen tärkeää tämän päivän työmaailmassa. On tärkeää kyetä johtamaan itseään ja tunnistaa asiat, joihin voi itse aktiivisesti vaikuttaa ja tiedostaa omat rajoittavat uskomukset.

Luovia Porvoon TyHy-ratkaisut edistävät sisältäpäin ohjautuvuutta, proaktiivisuutta ja parantaa työilmapiiriä ja vuorovaikutustaitoja. Ratkaisukeskeisen toimintatavan lisääntyessä kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy ja usein myös tuottavuus kasvaa. Jokainen palvelu räätälöidään tilaajan tarpeita vastaavaksi.

Toteutamme TyHy-päivänne alusta loppuun ruokailuineen ja aktiviteetteineen inspiroivassa miljöössä Porvoossa, tai toiveenne mukaan pääkaupunkiseudulla tai itäisellä Uudellamaalla.

Esimerkkejä TyHy-palveluista:

Työnilo ja arvostuksen merkitys (2,5 h, 680 €)

Työnilo ja arvostuksen merkitys nousevat olennaisiksi teemoiksi positiivisen, luovan ja ratkaisukeskeisen työilmapiirin luomisessa. Arvostusta osoitetaan konkreettisten tekojen lisäksi myös kaikella viestinnällä, arvoilla ja asenteilla, joita työyhteisön jäsenillä on vallalla. Aito arvostus tuntuu, arvostuksen ja työnilon kokemuksia kannattaa kehittää omassa työyhteisössä jatkuvasti! Tässä valmennuksessa pysähdytään teeman äärelle ja pohditaan eri tekniikoin ja harjoitusmenetelmin, mitä työnilo kullekin tarkoittaa ja mitä arvostus työssä merkitsee? Miten voimme itse näihin asioihin vaikuttaa?

Arjen voimavarat ja itsensä johtaminen (3 h, 750 €)

Arjen voimavarat ja itsensä johtaminen-ryhmävalmennuksessa kartoitetaan jokaisen osallistujan senhetkiset voimavarat; mikä tuo energiaa, mikä vie sitä? Tarkastellaan voimavaroja ratkaisukeskeisesti asiana, johon jokainen voi itse vaikuttaa. Valmennuksessa perehdytään vaikuttamisen kehiin sekä niihin mielelle ominaisiin toimintamalleihin ja uskomuksiin, jotka ajavat meidät toistuvasti samoihin kaavoihin.

Työyhteisön tavoitekartta luovalla “aarrekartta” -menetelmällä (3 h, 750 €)

Luova ja hauska valmennus on saanut paljon kiitosta ja avannut palautteiden mukaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sanoittaa ja tunnistaa työyhteisön yhteisiä tavoitteita ja päämääriä sekä konkreettisia tapoja kulkea tavoitteita kohti. Tavoitekarttaa kootessaan pienryhmät ovat sisältä päin tulevien sanojen tai valmiiksi annettujen tavoitteiden sijasta lehtileikkeiden, kuvien ja tekstien varassa, jolloin luovuus pääsee eri tavalla valloilleen ja ryhmä hitsautuu yhteen hauskalla ja luovalla tavalla.

Koko päivän räätälöity TyHy-paketti (1200 €)

Inspiroiva, herättelevä, koko päivän mittainen ohjelma edellä mainituista teemoista ryhmänne tarpeisiin räätälöiden.

Hinnat kattavat valmennukset pk-seudulla ja Itä-Uudellamaalla. Muualla toteutettaviin valmennuksiin lisätään matka- ja majoituskulut. Hintoihin lisätään 24 % alv.

[custom-facebook-feed]

"Uskallus on jalansijan kadottamista hetkeksi. Uskalluksen puute on itsensä kadottamista."

Søren Kierkegaard

"Uskallus on jalansijan kadottamista hetkeksi. Uskalluksen puute on itsensä kadottamista."

Søren Kierkegaard